Vindteam er stiftet af Tommy A. Jørgensen og Henrik R. Svejgård, der begge har en mangeårig erfaring i vindmøllebranchen fra Vestas.

Ved udvikling af vores vindmølleprojekter vægter vi oplysning af og involvering i lokalsamfundet meget højt. Den lokale forankring og opbakning til vores projekter er således af afgørende betydning.

Vindteam samler alle trådene i et vindmølleprojekt fra de involverede parter som naboer, lodsejere, kommuner samt andre relevante organisationer og foreninger.

Vil du høre mere om, hvordan Vindteam kan hjælpe dig med udvikling af et succesfuldt vindmølleprojekt, er du velkommen til at kontakte os.